ÇEVRE EL KİTABI

1. KAPSAM 

Kuruluşumuz, “nesillerin emaneti” olarak gördüğü çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, atıkları minimize etmek ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla Çevre Yönetim Sistemini (ÇYS) kurmuştur. Sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla kurduğumuz ÇYS’nin uygulanmasında sistematik bir yaklaşımı benimseyen kuruluşumuz, ISO 14001:2015 standardına uygun gerçekleştirdiği faaliyetleri işbu Çevre El Kitabıyla tanımlamıştır. ÇYS’nin uygulanmasında aşağıdaki kuruluş adresimiz başta olmak üzere faaliyette bulunduğumuz tüm alanlar da ÇYS kapsamında ele alınmaktadır.


Firma Adı : MERCURY MAKİNA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ Adresi : İOSB MAH.TORMAK Z BL.SK. Z BLOK APT.NO:37/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

Telefon : 0 212 497 22 55 - 0 545 648 94 02

Faaliyet Kapsamı : ULTRASONİK YIKAMA MAKİNALARI, ROBOTİK MEKANİZMALAR, CİLA MAKİNALARI, İSTİM MAKİNALARI, KAPLAMA MAKİNALARI, KURUTMA MAKİNALARI, ISITMA KAZANLARI TASARIMI, ÜRETİMİ, SATIŞI VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ


Kuruluşumuzda uygulanan ÇYS, ISO 14001:2015 standart şartlarına, birincil/ikincil mevzuat şartlarına, varsa müşteri özel şartlarına ve kuruluşumuzun kendi özel şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuştur;

  

Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,

Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve hafifletilmesi,

Şartlara uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,

Çevresel performansın artması,

Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, gerçekleştirdiğimiz ürün/hizmetlerin tüm süreç adımlarının kontrol edilmesi (sürecin başından sonuna, tüm ürün/hizmet tam çevrimini kapsayacak şekilde)

 

İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması

ÇYS’nin temelini oluşturan PUKÖ (Planla – Uygula - Kontrol et - Önlem al) modeli, sürekli iyileştirmeye ulaşmak için kullanılmakta ve tekrarlı bir proses sağlamaktadır. Bu tekrarlı döngü tüm ÇYS süreçlerine ayrı ayrı veya bütünleşik bir şekilde uygulanmaktadır. PUKÖ döngüsü aşağıdaki mantıkta uygulanmaktadır;


Planla: Çevre Politikasına uygun olarak, sonuçların elde edilmesi için gerekli çevre amaçlarının ve süreçlerin oluşturulması.

Uygula: Süreçlerin planlandığı şekilde uygulanması

Kontrol et: Taahhütler, çevre amaçları ve çalışma kriterleri dahil çevre politikalarına göre proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile sonuçların rapor edilmesi

Önlem al: Sürekli iyileştirme için önlem alınması.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz