KALİTE EL KİTABI

1. KAPSAM

Kuruluşumuz, müşterilerinin beklentilerine uygun hizmet sunmak için oluşturduğu Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) esaslarını Kalite El Kitabıyla tanımlamaktadır. KYS, aşağıdaki adreslerde ve faaliyet kapsamlarına uygun olarak yürütülmektedir;

Firma Adı : MERCURY MAKİNA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ Adresi : İOSB MAH.TORMAK Z BL.SK. Z BLOK APT.NO:37/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

Telefon : 0 212 497 22 55 - 0 545 648 94 02

Faaliyet Kapsamı : ULTRASONİK YIKAMA MAKİNALARI, ROBOTİK MEKANİZMALAR, CİLA MAKİNALARI, İSTİM MAKİNALARI, KAPLAMA MAKİNALARI, KURUTMA MAKİNALARI, ISITMA KAZANLARI TASARIMI, ÜRETİMİ, SATIŞI VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ


Kuruluşumuzda uygulanan KYS ISO 9001:2015 standart şartlarına, müşteri şartlarına, birincil/ikincil mevzuat şartlarına, kuruluş şartlarımıza uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuştur;


Hizmetlerin bu şartlara uygun gerçekleştirmek,


Sistemin sürekli iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dâhil sistemi etkin olarak uygulamak,


Müşteri memnuniyetini artırmak 

 

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR  

Kuruluşumuz Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurulmuştur.


3. TERİMLER VE TARİFLER  

Kuruluşumuz Kalite El Kitabında geçen terimler ve tarifler ISO 9001:2015 standardında tanımlanmıştır.


 4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

Kuruluşumuzun misyonuna ve stratejik yönüne uygun kurulan stratejik yönü ile ilgili olan ve KYS’nin tanımlanmış (Bu El Kitabının “1.KAPSAM” maddesinde tanımlanmış) amaçlara ve hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesini etkileyen iç ve dış hususları Kurumsal Yönetim Prosedüründe tanımlamıştır. Belirlenen iç ve dış hususlarla ilgili bilgiler Kurumsal Yönetim Prosedürüne uygun izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.  


4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI 

Kuruluşumuz, müşteri şartlarını ve mevzuat şartlarını (birincil, ikincil) karşılayan hizmetleri düzenli olarak gerçekleştirebilmeyi amaçlamıştır. Bunu sağlayabilmek için aşağıdaki hususların etkileri (potansiyel etkileri dahil) Kurumsal Yönetim Prosedürüne uygun belirlenmiş, izlenmekte ve gözden geçirilmektedir;

KYS ile ilgili taraflar,

İlgili tarafların KYS ile ilgili şartları


4.3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ 

Kuruluşumuz kapsamı belirlemek amacıyla, KYS’nin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin etmiştir. Kapsam belirlenirken Kurumsal Yönetim Prosedürüne uygun tanımlanan iç - dış hususlar, ilgili tarafların KYS şartları ve gerçekleştirilen hizmetler değerlendirilir.


Kuruluşun KYS kapsamı işbu Kalite El Kitabının “1.KAPSAM” maddesinde tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Kapsam tanımlamasında gerçekleştirilen hizmet tiplerini belirtilmiştir. Kuruluşumuz, ISO 9001:2015 standart şartları uygulamaktadır. Hariç tutulan madde bulunmamaktadır


4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ
4.4.1. Kuruluşumuz, ISO 9001:2015 standart şartlarına uygun olarak KYS’nin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. KYS için gerekli olan prosesler ve bunlar arasındaki etkileşimi Süreç Etkileşim Şeması ile tanımlamıştır. Proses dokümante edilirken aşağıdaki hususlar belirlenmiş ve tanımlanmıştır;


HAZIRLAYAN: Yönetim Temsilcisi

ONAY: Yönetim Kurulu

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz